Rada Rodziców


Przewodnicząca - Anna Penar


Zastępca - Kamil Papaj


Skarbnik - Marta Klimuntowska


Sekretarz - Dorota Stec