Dyrekcja Placówki


Małgorzata Marynowicz

Dyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany Studia magisterskie z zakresu pedagogiki zintegrowanej i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania i marketingu "Szkoła Dyrektorów Placówek Oświatowych"
Wioletta Białecka

Wicedyrektor przedszkola, nauczyciel dyplomowany Studia magisterskie z zakresu pedagogiki zintegrowanej i edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej oraz studia podyplomowe w zakresie organizacji zarządzania i marketingu "Szkoła Dyrektorów Placówek Oświatowych"