Program NauczaniaProgramy Nauczania realizowane w przedszkolu w roku szkolnym 2015/2016
wydane przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne  • Poniższe programy są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego.
    • „Od przedszkolaka do pierwszaka”
    • „Razem w przedszkolu”
    • „Wesołe przedszkole i przyjaciele”